top of page

Herprogrammeer jezelf


Sinds 2017 geef ik les in het onderwijs als docent loopbaan ontwikkeling en burgerschap. Al doende kwam ik rond 2018 tot de realisatie dat ik ook in dát vak bezig was met stemvorming. Weliswaar de politiek-juridische stemvorming, maar het gaat wel echt over welke stem de student in de toekomst mag gaan laten horen. De afgelopen week echter realiseerde ik me alleen iets nieuws...... Ik had een cliënt op intake, een dame die al eerder logopedie had. Ze noemde dat ze ''gewoon moet gaan oefenen'' en dat het zo stom is dat ze dat niet doet. Ik vroeg haar waarom ze niet tot oefenen komt. - Stilte - Ze keek me aan, ''gewoon ik heb weinig tijd om te oefenen''. Ik vroeg door met een volgende: 'waarom?' Mevrouw benoemt dat ze al jaren druk is, haar dagen gaan in een vlucht voorbij. Vervolgens komen we in het gesprek tot de samenhang tussen stem en mindset. Ik vertel haar dat resoneren, je stemruimte innemen eigenlijk ook gaat over de ruimte nemen voor jezelf. Jezelf de tijd gunnen, leren ontvangen van zorg en liefde van anderen. Ze kijkt me aan alsof ik haar betrap, ''dat doe ik inderdaad te weinig''. We komen verder in het gesprek tot de fysiologische werking van het lichaam. Er zijn namelijk (bewezen) twee 'standen' die we leven, overleving of ontspanning/genieten. Ik leg haar uit hoe deze twee standen (sympatisch/parasympatisch) invloed hebben op ons, onze adem en onze organen. Al pratende over fight, flight en freeze reacties op dagelijkse gebeurtenissen, komt ze tot de conclusie dat ze toch veel vanuit overleving leeft en te weinig vanuit genieten en nu zijn. ''Dus waarom deed je die oefeningen niet?'' vroeg ik nog een keer. ''Omdat ik mezelf de tijd niet gunde om te herstellen en uit mijn overleving te stappen''. En ineens hoor ik mezelf zeggen: ''ja, het is jezelf als het ware herprogrammeren. Een oefening werkt niet als je het ziet als een trucje om ergens vanaf te komen. Het is een hulpmiddel om jezelf nieuwe gewoontes aan te leren, MAAR het gaat eigenlijk om het onderliggende aangeleerde gedrag, jouw conditionering op het leven. Hier ontstaat jouw stemprobleem, en daar kan een trucje of oefening weinig aan veranderen.'' Ik lach..... ik geef in het MBO namelijk les aan PROGRAMMEURS. En ineens realiseer ik mij, dat ik ook een (beetje) een programmeur ben! Ik mag anderen helpen, zichzelf te herprogrammeren. Samen onderzoeken waar de ingesleten fout in de code zit, onderzoeken hoe deze is ontstaan en de code herschrijven of aanpassen. Zo simpel kán het zijn! Het enige verschil: het is niet met een druk op 'enter' gedaan. Maar toch: we (onze lijven) zijn tot veel meer in staat dan we zelf voor mogelijk achten. Kijk maar naar een Wim Hof (de Ice-man) of naar andere voorbeelden uit de geschiedenis. Er is al zo vaak aangetoond dat denken ons eigenlijk dom maakt. Dat ingesleten overtuigingen en patronen ons verlammen in het bereiken van onze potentie. Leven is makkelijker dan je denkt, maar moeilijker als je denkt. - Guido Weijers Dus begin bij de basis, bij het overwinnen van oude patronen en ingesleten gewoontes. Stel je voor hoe de ideale versie van jou is. Denk in mogelijkheden, in ruimte en kansen. Van daaruit kan je bouwen aan een betere zelf! Een beter normaal vóór jou, met zelfzorg en zelf liefde. Vertrouwen en verbinding. En als ik dat kan, kan jij het ook! (zie tevens mijn post over Talent-mindset en Inspanningsastma) Want fysiologisch gezien, werken we toch echt allemaal hetzelfde, dat is ook want ons mens-zijn verbind!

1 Comment


Caiden
Caiden
Oct 02, 2021

I enjoyed readiing this

Like
Archief
Volg 
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
bottom of page