top of page

Mijn eigen stem in een wereld vol stemmen


Ik realiseer me steeds meer dat het vinden van onze waarheid in een tijdperk waar internet & 100’den soorten media ons voorzien van informatie een steeds grotere opgave wordt.


Wat is waar?

Welk bericht klopt?

Welke bronnen zijn er gebruikt en waar vind dit bericht zijn oorsprong.

Wie heeft het geschreven en is die wel te vertrouwen?

Kan er sprake zijn van belangenverstrengeling?


Ik weet het soms allemaal echt niet meer.

Elke stelling lijkt soms wel evenveel voors als tegens te hebben... en als je maar goed genoeg zoekt kan je binnen jouw algoritme en bubbel altijd wel een antwoord vinden dat jouw gevoel bevestigt.

Natuurlijk kunnen we soms ook nog stuiten op onverwachte antwoorden, maar of we er op dat moment voor openstaan om dit antwoord te aanvaarden is niet altijd vanzelfsprekend.


Met al die informatie kun je soms tot het punt komen dat je jezelf afvraagt: wat en wie kan ik nog wél vertrouwen?

In een maatschappij waar we van kleins af aan leren om te voldoen aan verwachtingen verleren we vaak het luisteren naar onze eigen waarheid en ons gevoel.

Hierdoor worden we heel goed in het doen wat onze omgeving van ons wilt en raken we in een overlevingsmodus. Het volgen van ons eigen hart, gevoel en behoeftes wordt dan steeds lastiger om in te passen in de eisen, verwachtingen en behoeften van de wereld om ons heen.


In dat speelveld verleren we het vertrouwen op ons lijf/gevoel en gaan we volledig op in onze ratio.

Hierdoor kunnen stress gerelateerde geestelijke- én lichamelijke klachten ontstaan.


Het voelt misschien niet altijd zo, maar onze lijven werken fantastisch en hebben altijd het beste met ons voor.

Als we daarvan uit gaan zijn lichamelijke of geestelijke klachten dus (vrijwel altijd) een signaal om naar te luisteren en gehoor aan te geven. Want wat heeft dit signaal je dan te zeggen?

Welke keuzes maak je en ten behoeve van wie zijn gezondheid?


Voor mij zijn de stem en onze waarheid verbonden met elkaar.

Met onze stem spreken we uit wat we voelen, geven we gehoor aan onze verlangens en komen we op voor onze waarheid. Met je stem begrens en bescherm je jezelf.


Jouw waarheid is jouw authenticiteit, jouw kwetsbaarheid en gevoel.

Dus jouw waarheid is vaak niet jouw mening, overtuiging of oordeel.

Zeker niet als je opmerkt dat die gevormd is door de omgeving of vanuit wantrouwen, ongeloof of angst.

Het is dus de kunst om je bewust te worden en zijn van hoe jouw waarheid zich vormt en gevormd heeft.

Op het moment dat we dit kritisch zelfonderzoek doen, kunnen we bewuste keuzes maken vanuit ons gevoel en ons authentieke zijn.


Jouw waarheid is puur, spreekt uit liefde en heeft het beste met jou & de wereld voor.

Die heeft geen haast, geen dubbele agenda of tegenstellingen. Je voelt wat je voelt PUNT.

Daar zijn soms geen woorden of verklaringen voor en soms ook wel.


Maar goed, we zijn mensen. We hebben een denkend brein en dus willen we altijd alles begrijpen, uitleggen en verklaren, zowel aan onszelf als aan anderen. En dat is precies waar de informatie en media ons zo lekker aanvult. Feiten vullen onzekerheden. Ratio vult in waar we leegte of angst ervaren.

Ons brein slaat evolutionair aan op potentieel gevaar en dreiging, want zo kunnen we overleven.

Zodoende is de media veel gericht op het uitzonderlijke en gevaarlijke en niet op het mooie, goede, gewone en vredige deel van onze samenleving.


De reden waarom ik dit schrijf is omdat ik het afgelopen half jaar zelf even zoekend was naar mijn eigen stem. Verandering zorgt altijd weer voor het vinden van een nieuwe balans en voelen wat bij mij past of waarvan ik denk dat ik dat zou moeten doen voor de buitenwereld.

Ik was zoekende naar mijn missie....door mijn keuze het MBO los te laten kwamen er ook andere vragen op. Er kwamen veel stemmen op als 'wie ben ik nou eigenlijk?' en 'kan ik dit wel' maar ook ging ik mezelf vergelijken met anderen.... (dat is nooit aan te raden 😊). Een soort herijking van mezelf.

Door de kakofonie van stemmen hoorde ik mijn stem niet meer. Mijn waarheid.


Afgelopen week tijdens een gesprek met een vriendin van vroeger voelde ik het ineens weer.

We spraken over “durven luisteren naar je gevoel” en daarmee: bij je eigen waarheid blijven.

In dit geval ging het over zwangerschap en zorgen voor een baby. Als nieuwe moeder kan je jezelf gek maken met alle informatie. En ik hoor alle moeders het zeggen: stoppen met lezen en luisteren naar anderen en volg je eigen gevoel (instinct/intuïtie). Want dat past om een of andere reden altijd!

Vrij vertaald: volg je hart, want dat klopt!


Ik voelde weer dat het ging branden in mij, dít is mijn waarheid! Dit is mijn passie, hier zit mijn stem.

Iedereen heeft zijn eigen waarheid, gevoel en maakt zijn of haar eigen keuzes.

Mijn missie blijft om mensen met mijn hele ziel en zaligheid te ondersteunen die hun eigen stem beter willen horen en durven te volgen.

Hun in contact te brengen met hun levensenergie en levenskracht door middel van adem- en lijfwerk.

Zodat we kunnen doen wat goed voelt voor jezelf, ongeacht de veelheid van informatie, meningen & stemmen. Een pad volgen waar we geluk voelen.

Daar zit mijn missie.

De adem, stem en ons lijf.

Jouw adem, stem en jouw lijf!

Jouw waarheid weer gaan voelen. Gaan leven vanuit je hart.

Authentiek zijn en jouw waarheid gaan spreken.

Durven te luisteren naar jouw gevoel en daar volledig achter te staan.


We zijn gevoelsmensen, allemaal!

En hoe mooi zou het zijn als we meer vanuit dat gevoel zouden kunnen leven?

Dat je kan zeggen “ik voel dat ik geen keuze kan maken, dus ik neem de tijd tot ik weet wat ik wil”?

Dat we elkaar in waarde kunnen laten zonder te oordelen. Dat je basishouding is: de mens deugt en hij of zij maakt dus een keuze maakt waar diegene in gelooft. En dat zodra je merkt moeite te hebben met die keuze dat je het vanuit kwetsbaarheid en nieuwsgierigheid bespreekbaar maakt door bijvoorbeeld te zeggen of vragen:

“Jouw keuze maakt mij onzeker omdat…” of “waarom maak je die keuze?”


Een tijd waarin er feitelijk teveel (tegenstrijdige) informatie en prikkels op ons af komen vraagt er juist om dichtbij onszelf te blijven en tegelijkertijd in verbinding te blijven met mensen om je heen, ook als ze soms keuzes maken die verder van jou staan.

Volgens mij is de uitdaging van deze tijd om je je eigen afwegingen te maken en jouw keuzes ten volste te volgen. Omdat jij gelooft en voelt dat dit het beste is voor dit moment voor JOU!


Ik help je daarbij.

Ik help je jouw waarheid en stem weer te vinden.

Compleet in lijn te leven met wie je bent.

Authentieke keuzes te maken ten gunste van jezelf en jouw wereld.

Zowel op geestelijk als lichamelijk niveau zorgen dat je ontstresst, de juiste balans vindt voor jezelf en een gelukzalig leven kunt leiden!

Met ups & downs uiteraard want die horen simpelweg bij het leven. Ik reik je wel tools aan om in de downs in contact te blijven met jezelf, je stem en je kern.

Dus: ben jij er klaar voor? Wil je jouw waarheid leven? Je eigen hart volgen en jouw waarheid spreken? Je vrij voelen in lichaam en geest? Je bent welkom!

Comments


Archief
Volg 
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
bottom of page