Logopedie is afgeleid van het Griekse lôgôs (woord/taal/gedachte/logica) en paideia (leer).

In de visie van GewoonLise staat Logopedie voor de leer om woorden, taal en gedachten af te stemmen op een situatie. Zodra hier een disbalans in is kan logopedie een uitkomst bieden. Over het algemeen kun je stellen dat logopedische begeleiding werkt aan het verbeteren van de communicatie op het gebied van spraak, taal, slikken, gehoor en stem.

 

GewoonLise is gespecialiseerd in het behandelen van de volgende lichamelijke ongemakken:

 • Brokgevoel en spanning in en rond de keel (globus);

 • Moeite met slikken;

 • Spreken kost veel moeite;

 • Continue hoestprikkel of kuchen;

 • Stemklachten;

 • Boeren (Aerofagie);

 • Stotteren en broddelen;

 • Ademklachten (COPD, Astma & hyperventilatie);

 • Onverklaarbare klachten rondom de keel / kaken / stem / adem etc.

Mocht jouw klacht missen, vraag gerust of je in aanmerking komt voor logopedie.
 

Intake

GewoonLise houdt van duidelijkheid, structuur en doelgericht werken.

De eerste afspraak (60 minuten) staat in het teken van het verhelderen en onderzoeken van je ongemak en het opstellen van een behandelplan. Zodoende zal gelijk duidelijk worden wat de inhoud van de sessies zal gaan zijn en hoelang het traject ongeveer zal gaan duren. Tevens zal je gelijk de eerste tips ontvangen.

Behandeling

Voor behandeling van adem-, keel- en stemklachten bij volwassenen en jongeren rekent GewoonLise op zittingen van 60 minuten. Een reguliere logopedische zitting gaat uit van 30 minuten.  Raadpleeg de 'Tarieven' voor meer informatie. 

Tarieven

GewoonLise heeft geen contracten met zorgverzekeraars.

Niet-gecontracteerde logopedie wordt door de meeste zorgverzekeraars voor 75-80% vergoed zodra je jouw factuur declareert. Controleer dus goed je polisvoorwaarden.

 

Let op!

Logopedisch begeleiding valt wel onder het eigen risico; dit betekent dat je >18 jaar de behandelingen zelf betaalt tot het eigen risico op is. In 2020 is het verplicht eigen risico €385,-.  Voor logopedische zorg wordt geen btw gerekend. 

 

GewoonLise is aangesloten bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie (NVLF).

 

 

Video-coaching

Vanaf 2019 is het ook mogelijk om Logopedische

zorg te ontvangen via Skype!
Raadpleeg de 'Tarieven' voor meer informatie! 

Meer weergeven

Logopedie

Rozengracht 22

7201 JL Zutphen

06 - 1500 0880

gewoonlise@outlook.com

GewoonLise is aangesloten bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie (NVLF).

KvK: 69455201

 • Gray Youtube Icoon
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon